Contact

OpenWonen wordt vanuit de Stichting BRIQS verzorgd.

Adres:

100 WATT gebouw, 8e etage

James Wattstraat 100

1097 DM Amsterdam

Nederland

Telefoon:
+31 20 6780 780

Wil je een bericht sturen? Gebruik dan onderstaand contactformulier.

Registraties Stichting BRIQS

Kamer van Koophandel (KvK) Amsterdam Nr. 5419 8399

Benelux merkinschrijving no. 912498 en EU merkinschrijving no. 10974624

Samenwerkingsverbanden


Stichting BRIQS is partner van MVO Nederland

Remko Zuidema is vanuit Stichting BRIQS partner in Group4Wellness, samenwerkingsverband voor integraal gezonde woon- en werkomgevingen voor meer vitaliteit, betere prestaties en preventie vanuit verantwoorde levensstijl en goed binnenmilieu dat voldoet aan bouwbiologische richtwaarden.

Remko Zuidema is vanuit stichting BRIQS partner van Happy Planet Professionals. Dit is een beweging van maatschappelijk bewuste zelfstandige professionals. Wij willen onze positieve impact op de maatschappij maximaliseren en onze negatieve impact minimaliseren. Hierbij richten wij ons op integriteit en transparantie, mensen- en dierenwelzijn en klimaat, natuur en milieu.

Realiseer jouw DroomThuis

in 7 stappen

Realiseer jouw DroomThuis
in 7 stappen

Realiseer jouw DroomThuis in 7 stappen

AVG toestemming

Je hebt je het ebook succesvol aangevraagd.

Realize your Dream Home in 7 steps

AVG permission

You have Successfully Subscribed!