Toekomstbestendig

Toekomstbestendig

Een leven lang in hetzelfde huis wonen zoals in de familiehuizen in een land als Italië heel gewoon is, is in Nederland bijna niet voor te stellen. Evenmin als het weer in je huis opnemen van je (schoon)ouders bij voorkeur in een aangrenzende, aparte woonruimte...
Rechtstelsel rond het bouwen

Rechtstelsel rond het bouwen

Niet veel mensen weten dat de bouwwereld onderverdeeld wordt in twee groepen organisaties met totaal andere verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het Nederlands bouwrecht geldt voor de bouw- en vastgoedpartijen, zoals financiers, projectontwikkelaars, makelaars,...
Balans werk en privé

Balans werk en privé

Thuiswerken en mobiel werken komen steeds vaker voor, woningen zijn daar nooit op afgestemd. Stel, je hebt beiden een drukke baan bij bedrijven die elk hun eigen dynamiek kennen. Daarnaast heb je nog een druk sociaal leven, wellicht een gezin enzovoort. Hoe ga je dat...
Cultuur

Cultuur

Thuis is jouw persoonlijk keuze, gemaakt vanuit jouw unieke waarden en behoeften. Aanpassing van jouw thuis aan wonen is dan ook zeer belangrijk. Overal op de wereld wonen mensen toch net op een andere manier, vaak niet slechter, maar vooral anders, vanuit andere...
Levensloop

Levensloop

Omdat veel woningen in Nederland voor een bepaalde levensfase zijn ontworpen, denk aan studentenwoningen, starterswoningen of ouderenwoningen, zijn er relatief veel verhuizingen gedurende het begin en einde van het leven als je dat vergelijkt met de ons omringende...
Alleen of juist samen

Alleen of juist samen

Beslis je alleen over je eigen huis of samen met je partner, met vrienden of misschien wel een hele groep andere belangstellenden om mee samen te werken? Kies je voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) dan bouw je tegen kostprijs. Het voordeel is dat die...

Realiseer jouw DroomThuis in 7 stappen

AVG toestemming

Je hebt je het ebook succesvol aangevraagd.

Realize your Dream Home in 7 steps

AVG permission

You have Successfully Subscribed!