Archive | blog

vertalen wensen naar de toekomst

Energie

In de manier waarop je energie nu thuis én straks in de nabije toekomst gebruikt, gaat veel veranderen. Weet je dat de komende jaren aardgas zelfs verdwijnt uit jouw thuis? Een voorbeeld daarvan is hoe anders elektriciteit inmiddels ons huishouden beïnvloedt. In de jaren … Continue reading

Continue Reading
Rechtstelsel

Rechtstelsel rond het bouwen

Niet veel mensen weten dat de bouwwereld onderverdeeld wordt in twee groepen organisaties met totaal andere verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het Nederlands bouwrecht geldt voor de bouw- en vastgoedpartijen, zoals financiers, projectontwikkelaars, makelaars, beheerders, architecten, adviseurs, installateurs en aannemers. Welke partijen … Continue reading

Continue Reading
Cultuur

Cultuur

Thuis is jouw persoonlijk keuze, gemaakt vanuit jouw unieke waarden en behoeften. Aanpassing van jouw thuis aan wonen is dan ook zeer belangrijk. Overal op de wereld wonen mensen toch net op een andere manier, vaak niet slechter, maar vooral … Continue reading

Continue Reading
Levensloop

Levensloop

Omdat veel woningen in Nederland voor een bepaalde levensfase zijn ontworpen, denk aan studentenwoningen, starterswoningen of ouderenwoningen, zijn er relatief veel verhuizingen gedurende het begin en einde van het leven als je dat vergelijkt met de ons omringende landen. De … Continue reading

Continue Reading